CHALLENGE: Opruimactie: Erop uit? Neem 5 stukken afval mee.

Artikel

De medewerkers van de NMFF doen het regelmatig. Zij nemen een prikker mee om zwerfafval op te rapen uit de natuur. We dagen iedereen uit deze week, en het liefst vaker, 5 stukken zwerfafval op te rapen als je er op uit gaat. Daarmee help jij aan een schonere omgeving. Sta op en doe mee aan de opruim-challenge!

Afval verzamelen!
Zwerfvuil is slecht voor natuur, dier en mens: het kan de bodem vervuilen en dieren eten het op of raken erin verstrikt. Help jij mee jouw omgeving zwerfafval vrij te houden? Als je er op uit gaat, neem dan een zak mee, ruim zwerfaval op en breng afval=grondstof terug in de keten. Zo verklein jij jouw Flevolandse voetafdruk.