CHALLENGE: Help de bij! Leg een bijenvriendelijke tuin of strook aan.

Artikel

Afgelopen weekeinde telden we massaal bijen in tuin of op het balkon tijdens de Nationale Bijentelling. Zo krijgen we beter zicht hoe het gaat met de bij in de stedelijke omgeving. Help de bij en zorg voor een bijenvriendelijk tuin of groenstrook met bijenplanten in jouw omgeving.  

Doe mee aan de challenge van deze week: “Help de bij: Leg bijenvriendelijke tuin aan”.

Leg een bijenvriendelijke tuin of strook aan
In Nederland leven bijna 360 wilde bijensoorten. Ruim de helft daarvan wordt met uitsterven bedreigd. Bijen zijn belangrijk voor de bestuiving en dus voor onze voedselvoorziening. Bijen zorgen ook voor de voortplanting van wilde planten en zijn voedsel voor vogels.

Bij deze challenge leg jij jouw eigen bijenvriendelijke tuin aan, of bijenrijke groene strook in de buurt. Iedere deelnemer aan de challenge ontvangt een gratis gids met tips voor het aanleggen van een bijenvriendelijke tuin. De gids is ontwikkeld door de Nederlandse Bijenvereniging afdeling Oost Flevoland.